Zamenjava napaene blagajne z novo

Kot veste, pa obstajajo napake. Poleg tega v primeru blagajn. To se mi je zgodilo. Morala jo je zamenjati in spoznala sem, da je bilo to storjeno v nekaj primerih, o katerih nisem imel pojma. Najprej - preprosto odpoved, ki je ni treba popraviti ali neuspeh fiskalnega spomina. Spoznal sem, da ¾ivi zelo redko. Torej si lahko preberete pred davènim uradom, nato pa si zamenjajte spomin. In kaj, èe ni mogoèe prebrati?

Nato je treba napravo prenesti na proizvajalca in pridobiti laboratorijsko branje. Kdaj je potrebna sprememba blagajne? No, ko je bil spomin poln. Vsak pomnilnik pa ima majhno kolièino prostora. V fiskalni valuti je odvisno od ¹tevila dnevnih poroèil. Tukaj, kot prej, smo prebrali pred davènim uradom in nato zamenjali spomin. Pri zamenjavi blagajne je primerna tudi sprememba davène ¹tevilke. Obstaja lahko med preoblikovanjem podjetja. Ta ¹tevilka obstaja za nekatere, shranjene v pomnilniku. In tu in ga je treba prebrati pred davènim uradom. Ustvariti je treba ustrezen dokument, ki ga mora zaposleni izpolniti. Ali lahko dose¾emo spomin in ga spreminjamo samo ...? Ne zdaj! Tak¹na izmenjava je zagotovljena izkljuèno na spletni strani proizvajalca. Seveda, èe je denar dobil v dostojni trgovini - vsi imajo pogosto, ker je storitev. netaka izmenjava lahko traja veè dni. Po zamenjavi pomnilnika je treba napravo ponovno programirati. V tem primeru se mora registracija blagajne v davènem uradu ponovno opraviti. & Nbsp; Potrebno je veliko èasa, ki ga dobro shranimo, èe kupimo blagajno na priroènem mestu.Vse elektronske jedi so nezanesljive in ne mislijo na zadnji udarec. Nauèiti se moramo delati z njim. Prav tako se moramo zavedati zadnje, kar lahko naredimo, èe pride do take okvare. Najbolj popolna re¹itev je, da lahko poklièete sobo, kjer smo dosegli blagajno, in vpra¹ate "kaj je dobro"? Na poroki nam bo vedno veè tak¹nih trgovin olaj¹alo, da bomo re¹ili na¹ problem.