Pzo metalografski mikroskop

Trenutno je metalurgija del, ki ne samo da ima plastične delovne procese in livarstvo, ampak se tudi ustavi s preučevanjem skupin v makro silah. Poskusi na metalografskih mikroskopih se običajno premikajo v sodobni smeri.

Mikroskopija je stvar, ki se je pojavila pred nekaj sto leti. In le odvisno od različnih metod v zadnjem času so se mikroskopi začeli spreminjati v metalurgijo. V sodobnih fazah so potrebni pri delu z inženirskimi izdelki. Ravno na tem področju so izjemno dostopni metalografski mikroskopi, ki jih med drugim dobimo za iskanje kovinskih primerkov ali njihovih prebojev. To je slikarska tehnika, ki se izvaja na neprozornih vzorcih. Metalografski mikroskopi vključujejo elektronske mikroskope, ki bodo omogočali analizo strukture v atomskem obdobju, in svetlobne mikroskope, ki se pojavljajo pri manjši povečavi. Opazovanja, izvedena s pomočjo teh orodij, so izredno pomembna, saj zahvaljujoč temu lahko na sredini najdemo različne vrste mikrokredk ali jih zaženemo. Možno je izračunati fazni delež in poleg tega natančno določiti posamezne faze. Zahvaljujoč temu lahko z vidika metalurgije ocenimo tudi količino in vrsto vključkov ter veliko različnih pomembnih dejavnikov. Na primer, pogosto bomo mikroskopska opazovanja novo ustvarjenega materiala kupili za specifično opazovanje strukture materiala, tako da lahko v prihodnosti preprečimo številne neželene okvare.

Uporaba metalografskih mikroskopov je zelo pomembna, saj lahko s pomočjo tega hitro odkrijemo pomanjkljivosti materiala. Vedno ne pozabite, da je ravnanje s to vrsto opreme zapleteno. Od zadnjega dejavnika naj bi poskus izvedli le usposobljeni ljudje.