Obi garderoba

Prihaja dolgo prièakovana pomlad. Torej, ne samo prilo¾nost, da vzlet nekaj dodatnih kilogramov, ampak tudi, da spremenite svoje prehranjevalne sloge. V toplej¹em vremenu nas spodbuja, da opustimo te¾ko prebavljivo prehrano, ki temelji na mesu in mleènih izdelkih, ter izkoristimo zdravje, ki ga ponujajo solate.

https://bl-mask.eu/si/Black Mask - Absolutna moč čiščenja kože!

vitaminiSolate so velika vitaminska bomba. Zagotavljajo nam popolne elemente, potrebne za dobro delovanje telesa. Poljaki so vedno vedno bolj naklonjeni doseganju ¾ivalskega blaga. Torej ima veliko na¹ih rojakov bolezni srca in o¾ilja. Koronarna bolezen srca, ateroskleroza in hipertenzija so eden od glavnih vzrokov smrti v starosti. Pogostej¹e u¾ivanje solat in zmanj¹anje ¾ivalskih proizvodov zmanj¹ata tveganje za bolezni, ki so na seznamu.

prebavljivostZelenjava je veliko bolj obèutljiva kot telo in mleèni izdelki. V prebavnem sistemu so manj pogosti, zaradi èesar se poèutimo bolje po uporabi. Zelenjava ima alkalno reakcijo v nasprotju z mesnimi izdelki. Zaradi tega ne vplivajo na teme z zgago in hiperacidnostjo. Prehrana, ki temelji na u¾ivanju solat, je bolj naravna in varnej¹a za va¹ prebavni sistem.

Enostavnost pripravePriprava solate ni nevarna, ¹e posebej, èe imamo dovolj opreme. Rezalnik zelenjave jih bo zelo hitro naredil. Vse, kar morate storiti, je, da izberete zelenjavo, iz katere ¾elite doseèi solato, jih razre¾ite s pomoèjo stroja, preme¹ajte in roskajte z limoninim sokom. Èez nekaj trenutkov imamo sve¾ in hranljiv obrok.

kaloriènaPred lepimi in svetlimi dnevi je vredno izgubiti nekaj ma¹èobe, ki se nabira pozimi. Najbolj popoln naèin, da dobite sanjsko sliko, je vtis prehrane na osnovi zelenjave in solat. Hitro boste izvedeli, da pozna veliko bolj¹e od starega poljskega bigosa in svinjskega sekire. Kaj storiti, da pripravimo okusno solato, vam ni treba biti kuhar. Potrebujete le domi¹ljijo in domi¹ljijo. To je odvisno od tega, katere sestavine ustvarjamo lastno lepo in primerno solato.