Obi garderoba

Prihaja dolgo prièakovana pomlad. Torej, ne samo prilo¾nost, da vzlet nekaj dodatnih kilogramov, ampak tudi, da spremenite svoje prehranjevalne sloge. V toplej¹em vremenu nas spodbuja, da opustimo te¾ko prebavljivo prehrano, ki temelji na mesu in mleènih izdelkih, ter izkoristimo zdravje, ki ga ponujajo solate.

nivelisan obliziNivelisan oblizi

vitaminiSolate so velika vitaminska bomba. Zagotavljajo nam popolne elemente, potrebne za dobro delovanje telesa. Poljaki so vedno vedno bolj naklonjeni doseganju ¾ivalskega blaga. Torej ima veliko na¹ih rojakov bolezni srca in o¾ilja. Koronarna bolezen srca, ateroskleroza in hipertenzija so eden od glavnih vzrokov smrti v starosti. Pogostej¹e u¾ivanje solat in zmanj¹anje ¾ivalskih proizvodov zmanj¹ata tveganje za bolezni, ki so na seznamu.

prebavljivostZelenjava je veliko bolj obèutljiva kot telo in mleèni izdelki. V prebavnem sistemu so manj pogosti, zaradi èesar se poèutimo bolje po uporabi. Zelenjava ima alkalno reakcijo v nasprotju z mesnimi izdelki. Zaradi tega ne vplivajo na teme z zgago in hiperacidnostjo. Prehrana, ki temelji na u¾ivanju solat, je bolj naravna in varnej¹a za va¹ prebavni sistem.

Enostavnost pripravePriprava solate ni nevarna, ¹e posebej, èe imamo dovolj opreme. Rezalnik zelenjave jih bo zelo hitro naredil. Vse, kar morate storiti, je, da izberete zelenjavo, iz katere ¾elite doseèi solato, jih razre¾ite s pomoèjo stroja, preme¹ajte in roskajte z limoninim sokom. Èez nekaj trenutkov imamo sve¾ in hranljiv obrok.

kaloriènaPred lepimi in svetlimi dnevi je vredno izgubiti nekaj ma¹èobe, ki se nabira pozimi. Najbolj popoln naèin, da dobite sanjsko sliko, je vtis prehrane na osnovi zelenjave in solat. Hitro boste izvedeli, da pozna veliko bolj¹e od starega poljskega bigosa in svinjskega sekire. Kaj storiti, da pripravimo okusno solato, vam ni treba biti kuhar. Potrebujete le domi¹ljijo in domi¹ljijo. To je odvisno od tega, katere sestavine ustvarjamo lastno lepo in primerno solato.