Modna revija galerija ostrovia

Prej¹njo soboto je bila razstava najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil ne¹teto gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci naredili za prihajajoèo sezono. Med obèinstvom smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena predstava je pomenila najbolj obèutljivo toèko in polnost je potekala brez ovir. V sistemu lahko obèudujemo modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Njihova vrednost temelji na popolnoma suhih in lahkih tkaninah z visokimi barvitimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilom. Na¹i novinarji so u¾ivali v zraènih, barvitih maksi krilih v celoti. Poleg tega so bili navdu¹eni s èipko, romantiènimi oblekami in bluzami z volanèki in vezenim bikinijem. Za poletne obleke so oblikovalci namenjeni ¾enskam, med drugim pletenim klobukom z nekaj kro¾i¹èi, okra¹eni s èipko in lepimi cvetovi.Po koncertu je potekala dra¾ba lepe poroène obleke, izdelane predvsem iz zadnjega razloga. Obleka je bila plaèana osebi, ki je ustvarila, da bi ohranila anonimnost. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih veè oblaèil iz zadnje zbirke. Dohodek, ki izhaja iz te prodaje, bo dan na posamezni otro¹ki dom. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène mirne in praktiène ukrepe. Njeni lastniki so ¾e veèkrat izgubili za lastna dela, in ko je bil predmet dra¾be, je bil celo obisk njihovih tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija zdaj dosegla prodajalne na vrhu maja. Poleg tega je obvestil, da podjetje razmi¹lja o vzpostavitvi spletne trgovine, v kateri bi bile odprte zbirke, ki niso v stacionarnih sistemih.Zaradi tega ima lastno oblaèilno podjetje pijaèo med najpomembnej¹imi proizvajalci oblaèil. V vsaki regiji ima veè tovarn. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, v prvi vrsti veliko najbolj¹ih krojaèev, krojaèev in arhitektov. To podjetje obèasno ponuja zbirke v zameno z osnovnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so polne tako moènega priznanja, da so ¹e pred odprtjem trgovine pripravljene v eni uri pripravljene èakalne vrste. Te zbirke uporabljajo ta en dan.Izdelke te dru¾be ¾e vrsto let zanima veliko priznanje tako med uporabniki kot tudi v tujini. Pisanje o njej se zdi, da ne omenjam moè zadovoljstva, ki jo je dosegla, in ki potrjujejo, da so dobièki vrhunski.

Oglejte si na¹o trgovino: Medicinska oblaèila za enkratno uporabo