Lasje do pasu

Moja neèakinja je ¹e posebej v¹eè, ko se igra z lasmi, nekaj dni jo lahko kaplja¹, preveè jo umije¹. Tako je vpletena, da èe hoèe, da je vse videti krasno, lahko naredi kak¹no dreso ducat ali veèkrat, vèasih jim doda pripomoèke za lase ali pa jih stisne. Obo¾uje ¹olske predstave in pride do njih. Njena nova kreacija, princesa Joke, je bila vesela in rad bi imel popolno prièesko in obleko. Njena mama jo je sprva zapletla z nekaj pletenicami, ki so jim bile pritrjene. Kasneje je ta popolna enajstletnica rekla ne, ne in ¹e enkrat. V stanovanjih bom videti lep¹e ... da se je zaèelo. ©tirideset pet minut overclockinga in njihovo modeliranje. Izgledala je èudovito kot prava princesa. Vendar, ko se je povezovala z aristokrati, se je zelo hitro spremenila. To ne pomeni, da je od zaèetka seznanitve z delom poteklo pribli¾no dve uri. Neprièakovano ... popolnoma spremenila vizijo, in v njenem slogu je zvenela manj tako "nieeee, res ne ¾elim, ne spomnim nièesar na aristokrata, ki je veliko ugodnej¹i". Izumila je novo prièesko, privezala lase v obliki ohlapne koke. Za poroko, seveda, kot je ustvarila prej, imamo zdaj spretnost pripenjanja njenih las, kar je tisto, kar je ¹lo vse najbolj¹e z nami. Njena mama je bila z moje strani zgrajena v dvajsetih minutah.

Preverite, kje kupiti lasnice