Kolposkopija lublin staszica

V mnogih industrijskih obratih in skladiščih obstaja nevarnost eksplozije. Takšna nevarnost se pojavi, če so tekočine ali trdne snovi, ki ustvarjajo eksplozivne pline, v sredini ali ki ustvarjajo eksplozivni potencial, če se mešajo nepravilno.

Eksplozivna atmosfera običajno pride, ko je notranja temperatura previsoka ali če je tako imenovani lok. Včasih se pojavi nevarnost eksplozije, saj se bo v sobi pridružila nastanku iskre.

Posebne tovarne in proizvodni obrati so vedno dobro zaščiteni pred eksplozijami, včasih pa je premalo razmišljanja v domovih, kot so bencinske črpalke, kjer nevarnost eksplozij pogosto povzročajo ljudje, ki so tam - neobučeni, naključni, padajo s cigaret na tla.Posebno zaščito pred eksplozijami je treba razširiti ne samo na bencinske servise, ampak tudi na letališča, čistilne naprave in v stanovanja, kjer se pridobivajo mlinčki za zrnje. Eksplozivna nevarnost je tudi v ladjedelnicah, ki jih vsi ne vemo.

Visoko uvrščena mesta so zajeta v zakon, ki zahteva razširitev posebne zaščite pred eksplozijami. Za zakonito delovanje morajo lastniki in upravljavci takšnih krajev dokazati, da imajo certifikate, kot so certifikati o ES in veliko novih.

Večino predpisov v zvezi z zaščito pred eksplozijami objavlja Evropska unija, kar pomeni, da se predpisi naravno izvajajo tudi v lastni zakonodaji od trenutka, ko se držimo Skupnosti.Vsak lastnik obrata, ki je izpostavljen nevarnosti eksplozije, mora natančno prikazati specifičnost kraja v poročilu in tudi prikazati možne scenarije situacij, v katerih lahko pride do izbruha.