Fiskalna napaka fiskalne blagajne 30

Lekarne so podjetja, ki so v skladu z davènim uradom oèitno enaka kot vsaka nova gospodarska dru¾ba. Zato mora imeti lekarna blagajno. Danes so bile blagajne v velikem obsegu zastarele. Velike trgovine in trgovine, ki pripadajo gradbi¹èu, obièajno uporabljajo elektronsko opremo za evidentiranje prodaje.

V tehniènem in koristnem smislu obstaja bolj¹a re¹itev. Vsi podatki se zaènejo z raèunalnikom, prodaja se izvede s posebnim raèunalni¹kim programom, raèune pa natisne tiskalnik, prikljuèen na raèunalnik.

Revitalum Mind PlusRevitalum Mind Plus. Zdravilo za izboljšanje spomina in koncentracije

Fiskalni tiskalniki fiskalne po¹te po enakem naèelu kot blagajna. Tudi potrdi potrdila po prejemu odobritve skupine IT. Tiskalnik je programiran na ta naèin, ko je blagajna - natisne papirne raèune s podobnimi parametri na dodatnem papirju in z mo¾nostmi, ki jih je treba dati na potrdilo, enako kot enkrat, ko tiskalnik v blagajni izda raèun.

Lekarne so moderna podjetja, ki se gibljejo v èasu. Danes je te¾ko sreèati v navadnih lekarnah, obièajnih blagajnah in zdravilih, na katerih so nalepke opremljene s cenami, ki so bile nekoè obvezne, da se dr¾ijo etikete na katerem koli izdelku. Danes ni treba brati vrednosti iz vse te oznake in jo pripeljati v davèno blagajno - to je enako neumno in verjetno povzroèa napake. Zato je ustreznej¹a metoda skeniranje èrtne kode iz èlankov, ki so bili prej vneseni v informacije. S pomoèjo tega skeniranja lahko pove¾emo fiskalni tiskalnik z raèunalnikom, ki bo izdajal obvezne prejemke nespremenjene ¾e veè let, hkrati pa bo evidentiranje prodaje potekalo na naèin, ki bo veliko bolj eleganten, nov in bo ustvaril manj napak. Fiskalne tiskalnike lahko zdaj kupite v skladi¹èih, ki prodajajo opremo trgovin, v priljubljenih trgovinah pa z blagajnami. Poskrbimo za dejstvo, da morate o nakupu davènega tiskalnika obvestiti davèni urad z uradnim tiskom, ki je enak tistemu, ki se uporablja za registracijo davène blagajne.