Druzbo mumij

Vsak podjetnik ima pri proučevanju veljavnega računovodskega akta namen voditi evidenco premoženja družbe. Takšna registracija je registracija osnovnih sredstev.

Osnovna sredstva tega imena so: zemljišča, zemljišča, trajna pravica uživanja, stavbe in objekti, stroji, prevozna sredstva, oprema tudi lastna oprema, katere število v fazi pridobitve presega tri tisoč petsto jasnih, hoče pa obstajati tudi v solastništvu ali v lasti davčnega zavezanca ali podjetja. Obveznost vpisa sredstva v register osnovnih sredstev poteka v maju, v katerem je bila pridobljena.

Evidenca osnovnih sredstev, ki živijo na poziciji, kupljeni na delovnih mestih, na natisnjenih straneh z zdravimi računalniškimi stolpci, na karticah, ročno izdelanih z vlečnimi tabelami, v zvezkih brez ustreznih tabel, vendar morajo vpisi šteti vse potrebne podatke za registracijo. Pogoj je ročno izpolniti dokument v imenu.

Osnovna sredstva se evidentirajo na platformi dokumentov, ki imajo začetno vrednost vnesenih sredstev. Tabela za registracijo osnovnih sredstev mora vsebovati: zaporedno številko, datum nakupa in dovoljenje za uporabo, podatke, ki potrjujejo nakup, opis osnovnega sredstva, simbol razvrstitve osnovnih sredstev, začetno ceno, amortizacijsko stopnjo (odvisno od leta uporabe, znesek amortizacije, posodobljen začetno vrednost, znesek odpisov amortizacije in datum kasacije ter krivdo za njeno pripravo. V prodajnem uspehu ukrepa vpišite datum prodaje, če je osnovno sredstvo uničeno, priložite poročilo o likvidaciji. Skrbeti za veljavni zakon, mora podjetje hraniti vse dokumente, ki potrjujejo pridobitev osnovnih sredstev.