Dolznosti fiskalnega tiskalnika

V mnogih odredbah ministra za finance z dne 28. novembra 2008 mora imeti vsaka blagajna in fiskalni tiskalnik tehnični pregled na vsaki dve leti izkušenj. Lastnik blagajne, ki tega obrazca ne izpolni, se kaznuje. Prva posledica je zahteva davčnega urada za povrnitev olajšave in zakonitih obresti, ki nastanejo od datuma kršitve. Druga kazen je globa, ki lahko doseže do 500 PLN. Omeniti velja, da je stranka vidna za izpolnitev roka, stranka pa mora razmišljati o datumu nadzora.Kaj serviser preveri?

No, ime "tehnični pregled" pri urejanju finančnih blagajn je precej zavajajoče. Zakaj? Ker se med preverjanjem preverjajo komponente blagajne, ki plačujejo za beleženje prometa. Serviser ne išče pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na funkcionalnost celotne blagajne, namesto tega se osredotočam le na zelo omenjene dele in njihove sestavne dele, katerih nepravilno delovanje bi lahko poudarilo napačen izračun davka.

Kakšni so stroški pregleda blagajne?Za pregled celotne blagajne skupaj s katerim koli poljem običajno zajema od 100 do 300 zlot.

Kako dolgo traja ta pregled?Pregled traja približno eno uro, največ dve uri, nato pa je odvisen predvsem od serviserja. Enostavno nam ni treba prevzeti naše blagajne na servis, namesto tega lahko prosimo odgovorne za to tehnologijo, da pridejo v naše podjetje, to se vedno šteje za dodatno storitev, kar pomeni, da imamo dodatne pristojbine. Omeniti velja, da je za izvajanje revizije pooblaščen samo serviser, registriran za servisna dela. Nato se ustvari tako, da je treba vsako dejanje, ki ga je ustvaril serviser, vnesti v servisno knjigo. Tudi vpisi morajo biti čitljivi, potrjeni s podpisom zaposlenega podjetja in ožigosani z njegovim žigom.Skrb za ta postopek je izredno pomembna, saj stopnje tega podjetja niso velike in trenutek izvedbe tehničnega pregleda ne traja dolgo.