Ocenjevanje tveganj

Potreba po izdelavi dokumenta o oceni tveganja eksplozije in za¹èiti pred eksplozijo velja za enote, v katerih je lahko knjiga z vnetljivo vsebino nevarna me¹anica in povzroèa eksplozivne gro¾nje v domu.

Organizacija dela podjetja

Vèasih je delovala v trgovskem imenu pohi¹tva. Lastnik je zaposloval ljudi v skladi¹èih, tudi v skladi¹èih, kjer je prihajal na druga mesta. Delal sem v tem skladi¹èu. Stavba je bila premajhna,